Școala românească de Maşini Electrice este legată de numele unui mare inginer şi cercetător, Ion S. Gheorghiu. Ea îşi are începuturile în anul 1920, când la Facultatea de Științe a Universităţii București şi apoi în 1921 la Facultatea de Electrotehnică a Școlii Politehnice București acest mare pionier al electrotehnicii românești a predat primul curs de Mașini Electrice.

Începând cu anul 2011, odată cu modificarea structurii administrative a Facultăţii de Inginerie Electrică, catedra s-a transformat în Departamentul de Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice (DMMAE) în care îşi desfăşoară în prezent activitatea un număr de 25 de cadre didactice titulare, 7 profesori emeriţi şi mai multe cadre didactice asociate. Activităţile didactice efectuate de membrii departamentului vizează atât disciplinele existente în planul de învăţământ al Facultăţii de Inginerie Electrică cât şi alte discipline urmate de studenţii facultăţilor de Energetică, Inginerie Aerospaţială, Transporturi, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Inginerie Medicală din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti.